OFERTA

CZYM SIĘ KIERUJĘ W SWOJEJ PRACY?

Wspieram rodziców w procesie wychowania oraz szerzenia wiedzy dotyczącej rozwoju psychospołecznego dziecka. Moim priorytetem w pracy jest wsparcie:

– DZIECKA w rozwoju inteligencji emocjonalnej, systemu komunikacji oraz wyrównywaniu dysharmonii rozwojowych funkcji poznawczych (uwaga, pamięć, myślenie, percepcja);

– RODZICÓW w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego poprzez naukę uważności na potrzeby dziecka i własne;

– RODZINY w budowaniu bezpiecznej i wspierającej relacji. Staram się przywrócić i wzmocnić radość z rodzicielstwa. Poprawić jakość życia i komfort dziecka oraz jego bliskich.

Zarówno w pracy z dzieckiem, jak i rodzicami stawiam na współpracę. Nie oceniam. Jestem po to, by Was wesprzeć. Wspólnie poszukajmy zasobów i najlepszych rozwiązań dla Waszej rodziny.

konsultacja rodzice

Konsultacje dla rodziców
(stacjonarnie i online)

Psychology Test for Children - Toddler Coloring Shapes

Terapia psychologiczna dla dzieci

Playing with boy

Terapia neurologopedyczna dla dzieci